iškapstyti

iškapstyti
iškapstýti tr. 1. išžarstyti; iškasti (duobę): Kas iškapstė man pasėlio lyses? S.Nėr. Vištos iškãpstė eželę Š. Svetima višta daržą iškãpstė Ėr. Apsidairė ant skiedyno, kad šviežiai iškapstytos skiedos BsPII298. | Po pušies šaknimis iškapstė kapą, palaidojo draugą . | refl.: Pasakė: „Kapstykitės visi, mėšlai“ – ir išsikapstė (ps.) J.Jabl. 2. iškasti iš kur: ^ Gera galva moka ir iš pelenų auksą iškapstyti Vlk. 3. retl. išsikasti, išsisukti, išsigelbėti: Iš tos ligos dar senis išsikãpstė Š. Šiaip taip par žiemą išsikapstę, sulaukėm pavasario Žg. Sunki liga – nebelabai išsikapstỹs Dbk. Kaip čia dabar iš tos bėdos išsikapstyt? Dgl. | prk.: Dvaro piniginėn įkritau, o išsikapstyti nėr kaip P.Cvir. \ kapstyti; apkapstyti; atkapstyti; iškapstyti; nukapstyti; pakapstyti; parsikapstyti; prakapstyti; prikapstyti; sukapstyti; užkapstyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • iškapstyti — iškapstýti vksm. Vi̇̀štos iškãpstė lýsvę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • iškapštyti — Grž žr. iškapstyti 1. kapštyti; iškapštyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kapstymas — kãpstymas dkt. Nà, ir kãpstymas tų̃ vi̇̀štų – vi̇̀są dar̃žą bai̇̃gia iškapstýti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkapstyti — tr. 1. apžarstyti, apkratyti kuo: Padėjau votegą arti mėšlo malkos, ėmė ir apkãpstė Yl. Su arklio mėšlais neapkapstys to viso lauko Brs. | refl. prk.: Su krūkeliu žodžio neištrauksi – sėdi kaip mėmė už pečiaus apsikãpstęs skaruliuose Krn. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkapstyti — tr. 1. atžarstyti, atkasti: Atkapstyk žemes ir rasi raktą [paslėptą] Rm. 2. refl. vargingai ateiti, atvažiuoti, atkakti: Šiandien labai blogas kelias, kad vos atsikãpstėm Vp. Kaip ir atskapstei per tokį sniegą? Skdt. kapstyti; apkapstyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdakanoti — išdãkanoti tr. išdraskyti, iškapstyti: Vištos išdãkanojo visus grūdus, kurie buvo papilti džiovint Sb. Drabužius, lovą, dailiai paklotą, išdãkanoti, t. y. išdraskyti J. | Dabar dar vieną kartą išdãkanojau (išakėjau) su ekėtėm Brs. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdiryti — išdìryti tr. Šts išdraskyti, iškapstyti. diryti; išdiryti; nudiryti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdrėbstyti — tr. išdrabstyti, iškapstyti: Eik padabok vištą, kad neišdrėbstytų daržo Rod. drėbstyti; išdrėbstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgraistyti — tr. 1. iškapstyti: Vištos visas kanapes išgraĩstė Lš. 2. žr. išgraibyti 2: Išgraistė mėsą iš kruopų Lkm. graistyti; apgraistyti; išgraistyti; sugraistyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškapurnoti — iškãpurnoti tr. iškapstyti: Lig išlipė prieš kalną, tai visą smėlį iškãpurnojo Ds. kapurnoti; iškapurnoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”